Nguyên liệu : Gầu bò , đuôi bò, gân bò, bắp bò, khoai môn, cà rôt, đậu phụ …. Đuôi bò Gân bò Gầu bò Bắp bò khoan môn + cà rốt Rau Miến

499.000

Nguyên liệu : Cá lăng , rau , bún …

499.000

Nguyên liệu : Cá mú , rau , bún …

650.000

Nguyên liệu : Cá tầm , rau , bún …

550.000

Nguyên liệu : Cá trình , rau , bún …

650.000

Nguyên liệu : Đuôi bò, gân, rau ngải cứu, miến …. Đuôi Gân Rau ngải cứu Miến

399.000